top of page
DSC_1351_1.JPG
IMG_9899.heic

Om gården

Nes gård har siden 2011 hatt økologisk produksjon av korn og storfekjøtt. Gården har vært i familien i over 100 år, og drives i dag av Anne-Marit. Hun er utdannet agronom, og lever for dyrevelferd og gode forhold, så bønder kan fortsette å dyrke mat i norske forhold, også på de mindre gårdene.

 

Etter å ha drevet konvensjonelt landbruk i mange år, gikk Nes gård inn for å gjøre gårddriften økologisk. Dette krever mange år med nye teknikker og metoder, hvor sprøytemidler og kunstgjødsel ble skiftet ut med ny kunnskap om dyrkingsmetoder, og fjøset bygget om å bedre dyrevelferden. Idag er både kornet som dyrket på Nes og kjøttproduksjonen av storfe økologisk, og Anne Marit har valgt å distribuere kjøtt selv, for å kunne nå ut til de som bryr seg litt ekstra om hvor maten kommer fra.  

016.jpg
Vår produksjon

Kjøttproduksjonen er småskala, og utnytter seg av områdets terreng, som fungerer godt til dyrehold. Her kan dyrene kan gå ute store deler av året på beitene og i skog. Når dyrene kan gå ute på beite sammen med mødrene sine, er behovet for kraftfor nesten ikke-eksisterende. 

 

Om dyrene får kraftfor som supplement i løpet av vinteren, er dette som valset havre fra egen gård. Nes gård leverer både kalvekjøtt og storfekjøtt fra større dyr.

bottom of page